Избери сграда

G
O
R
A
Ситуация на сградите

Избери етаж

Gora GG - Етаж 4G - Етаж 3G - Етаж 2G - Етаж 1 O - Етаж 6O – Етаж 5O - Етаж 4O - Етаж 3O - Етаж 2O - Етаж 1 R – Етаж 3R - Етаж 1-2 A - Етаж 4A - Етаж 3A - Етаж 2A - Етаж 1

Разпределения

Четирите шахматно разположени сгради са развити във височина стъпаловидно, а именно – сграда R на 3-ри етажа, сгради G и А – всяка с по 4-ри етажа, а сграда О която е и с два жилищна входа е на 6 етажа. Зад тях в северната част на парцела е разположена офис сграда с модерна архитектура, която служи като бариера с ул. „Филип Кутев“.

Обърнато е специално внимание на функционалните и просторни разпределения, като светлата височина на жилищата е между 2,90м и 3,20м. и са с площи от 80 кв.м. до 260 кв.м. разпределени в няколко типа: двуспални и триспални апартаменти, партерни апартаменти и мезонети с частни дворове, а на последните етажи са разположени просторни апартаменти с големи тераси и панорамни гледки към Витоша.

Проектът ще бъде завършен 10.2020г.

Степен на завършеност